Webbhotells rankning

Vi specialiserar oss på webbplatser och server övervakning: många användare runt om i världen använder vår tjänst för att övervaka avbrott på sina webbplatser Statistiken tas fram baserat på webbplatser och servar övervakade för våra kunder Detta åstadkommer en opartisk vy över tjänstekvalitet som erbjuds av leverantörer Vi övervakar inte leverantörens hemsida utan våra kunders hemsidor och servrar som dessa leverantörer levererar tjänster till

Webbhotell och internet leverantörer grupperas som:

Vi delar in vår rankning i verifierade och overifierade Statistik för värddatorer som är verifierad är mer korrekt eftersom den är insamlad över en längre period och oftare

  1. Verifierad: Servrar som övervakats längre än 30 dagar med en intervall på mindre än 60 min
  2. Overifierad: Servrar som övervakats mindre än 30 dagar eller med en intervall på mer än 60 min